vegetarische boeken___ vegetarisch spiritueel

 

NIEUWS

 

voedsel varia

 

 

 

 

vega-gezond


 


16 oktober, Wereldvoedseldag


Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord.

De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden.

De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien.Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: "Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?" - "Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga."

Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: "Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist."

De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, mooie schalen met groenten, de beste wijnen, vrolijke bakjes met noten en zaden en de mooiste salades. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten.

In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel...Toen pas merkte hij op, dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken!! En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger.

De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: "Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!"

In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken.

Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte...De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want...deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden.

Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden..................

Vele organisaties schenken vandaag op 16 oktober aandacht aan een gelijkere wereldvoedselverdeling.
Men serveert vaak een wereldmaaltijd. Die is vleesloos. Er is namelijk genoeg voedsel als we maar niet meer zouden nemen dan ons gerechtmatigde portie!

Het eten van vlees gaat namelijk niet alleen ten koste van onschuldige dieren maar zeker ook ten koste van arme mensen elders.

Hun land wordt door de rijken bewerkt tot graan en soja voor de dieren in de bio-industrie in het Westen. Al deze dieren worden steeds kunstmatig bevrucht en daardoor worden er door toedoen van de mens, zoveel dieren in de bioindustrie geboren die als vlees dienen voor de rijke Westerlingen.

De armen kijken met hongerende magen toe! Dit terwijl als iedereen plantaardig zou eten er voldoende voedsel was voor iedere wereldburger!

Wereldvoedseldag is een dag waarop vele organisaties, voedsel in het middelpunt brengen, om zodoende aandacht te vragen voor voedselzekerheid wereldwijd.

Voor meer info ga naar
www.wereld-voedselverdeling.startpagina.nl
en naar wereldvoedselverdeling.veganisme.eu

Een andere goede site hierover is plenty food  hier kunt u tevens meedoen kinderen aan sojadrank te helpen

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO of Food and AgriculturalOrganisation) van de Verenigde Naties organiseert vele activiteiten rond wereldvoedseldag.
Elk jaar staat een ander thema centraal. 2009:  Achieving Food Security in Times of Crisis.
Vele andere organisaties schenken ook aandacht aan een gelijkere wereldvoedselverdeling.

De wereldmaaltijd laat zien wat men kan eten als een ieder zijn of haar rechtmatige deel zou nemen. Op dit moment is het zo dat de rijke en vooral de Westerse mens, meerdere porties tot zich neemt, zelfs ook veel voedsel weggooit!

Deze dag op initiatief van FAO van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat onze planeet ruim voldoende voedsel voortbrengt om iedere wereldburger elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten.(3 gangen-diner) Als we het voedsel maar eerlijk zouden delen!
Zie ook info over de wereldmaaltijd


Bron (met toestemming) :
www.veganisme.eu


Share |
vegetarische-restaurants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS:

Rawfood restaurants en juicebars
 

 

 

 

afvallen

AFVALLEN

 

 

 

zuivelvrij?ZUIVELVRIJ?
 

 

 

 

Links